Przejdź do treści

Wolontariat

W naszej szkole od 2017 uczniowie uczestniczą w działaniach wolontariatu w formie zorganizowanej w ramach KLUBU OŚMIU.

Nabór do klubu odbywa się raz w roku. Kandydaci na wolontoriuuszy muszą odbyć szkolenie i posiadać zgodę rodziców.

Wolontariat posiada swój Regulamin.

Klub Ośmiu spotyka się co dwa tygodnie na długiej przerwie (środy, 12.10) w sali nr 1.

W ciągu roku szkolnego uczniowie angażują się w działania, wśród których są m. in:

– współpraca z Fundacją SWIAT NA TAK, Hospicjum Fundacji św. Krzysztofa na Ursynowie, Hospicjum Domowym na Targówku, Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości, Ruchem MAITRI, UNICEF, Caritas;
– opieka nad jadłodzialnią otwartą przy Szkole;
– koleżeńskie korepetycje;
– pomoc w bibliotece i świetlicy szkolnej;
– organizacja akcji, np: Pola Nadzei, Góra Grosza, Zostań św. Mikołajem , kawiarenki charytatywne;
– udział w Balu Integracyjnym, warszawskich oraz ogólnopolskich konferencjach wolontariuszy.

W roku szk. 2022/2023 w wolontariacie działa 75 uczniów z kl. 4-8.

Wolontariat

Opiekunowie wolontariatu ogłaszają nabór do Klubu Ośmiu.

Aby zapisać się do Szkolnego koła wolontariatu, uczniowie z kl. 4-8 powinni:
– do 20.09.2022 r. dostarczyć do Opiekunów wolontariatu zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udział w wolontariacie;
– odbyć obowiązkowe szkolenie, które zostanie przeprowadzone w naszej szkole 22.09.2022 na 8 i 9 lekcji.

Nabór do Klubu Ośmiu jak każdego roku przeprowadzany jest tylko raz – na początku roku szkolnego.

Wolontariuszem zostaje uczeń, który:
– do 20.09 złoży komplet zgód na udział w wolontariacie
– odbędzie obowiązkowe szkolenie.

Uczniowie mogą realizować wolontariat we własnym zakresie.
Informacje dot. wpisu działalności na rzecz innych w formie wolontariatu na świadectwie, zamieszczone są w Regulaminie wolontariatu.

Opiekunowie wolontariatu:
p. Katarzyna Przastek
p. Aleksandra Drużdż
p. Beata Głogosz
p. Paweł Kocemba

Skip to content