Przejdź do treści

Dokumenty szkoła on-line

>Godziny konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego

>Konsultacje dla rodziców

>Informacja Google

>Higiena i bezpieczeństwo pracy ucznia

>Kształcenie na odległość poradnik dla szkół

>List do uczniów

>Pismo – Prezydent Warszawy

>Zarządzenie 26/2020 – Harmonogram działań uruchamianie szkoły

>Zajęcia rewalidacyjne – procedury

>Procedura wypożyczania książek

Skip to content