Przejdź do treści

Egzamin ośmioklasity

  • język polski  24 maja o godz.9.00
  • matematyka 25 maja o godz.9.00
  • język angielski 26 o godz.9.00
 
Termin dodatkowy – 13 – 15 czerwca 2022 r. 
 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r. 
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r

Skip to content