Przejdź do treści

Ursynowskie forum wolontariatu

We wtorek, 14 stycznia 2020 r. w naszej szkole od 17.30 – 19.20 odbędzie się po raz drugi Ursynowskie Forum Wolontariatu.

W ubiegłym roku spotkaliśmy się 5 grudnia w Międzynarodowy dzień wolontariusza, by szerzyć ideę pomagania innym, wymieniać doświadczenia i cieszyć się wspólnym czynieniem dobra.


Tegoroczne forum (ze względu na ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy, które miało miejsce 6.12) odbędzie się 14.01.2020 r. Mottem przewodnim tego wydarzenia są słowa naszej patronki – Matki Teresy z Kalkuty: ” Czyń dobro! Mimo wszystko.”

Na spotkanie zostały zaproszone wolontariaty wszystkich szkół z Ursynowa, a także dzieci i młodzież z warszawskich Klubów Ośmiu. Będą także opiekunowie i rodzice zaangażowani w wolontariat.

Forum uświetni obecność m.in: p. Joanny Fabisiak – Posła na Sejm RP, wolontariuszki, prezesa Fundacji Świat na Tak; Dyrektor UNICEF – p. Marek Krupiński.
Zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami pomagania innym.

Uczniowie będą mieli okazję do poznania się (podczas warsztatów), a ich opiekunowie i rodzice do rozmów o tym, jak działać na rzecz innych.

Forum zakończy podsumowanie Dzielnicowego Plastycznego-Literackiego Konkursu o św. Mikołaju, który wraz z Matką Teresą inspiruje nas do stawania się dobrymi.

Wielką radością jest dla nas to, że o naszej inicjatywie poinformowaliśmy Pierwszą Damę RP, która odpowiadając, zaprosiła przedstawicieli forum i zwycięzców konkursu na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, a także to , że wydarzeniu patronuje p. Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka oraz p. Robert Kempa – Burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Nasz wolontariat (w SP343) działa od lat. Tworzymy Klub Ośmiu (pod skrzydłami Fundacji Świat na Tak), do którego należy w tym roku szkolnym 57 uczniów.

Dzieci odbyły szkolenie, uczestniczą w wielu inicjatywach w szkole i poza nią. Z radością pomagają innym w sposób bezinteresowny. Swoje działania wolontariusze wpisują do indeksów. Z opiekunami spotykają się w każdy czwartek (na długiej przerwie), podsumowując miniony tydzień i planując kolejne działania.

Ursynowskie Forum Wolontariatu jest okazją do pokazania, że wokół nas dzieje się wiele dobra, stanowi inspirację do zauważania potrzeb innych ale także pokazania, że grupa – wspólnota skupiona na pięknym celu ma większą siłę i może uczynić jeszcze więcej dobrego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W Ursynowskim
Forum Wolontariatu RODZICÓW, którzy chcieliby włączyć się w dzieło TWORZENIE KLUBU OŚMIU RODZICÓW – wolontariatu, który od czasu do czasu (w ramach możliwości) będzie włączał się w działania Szkoły dotyczące pomocy innym.

Zgłoszenia można wysyłać Librusem do p. Pawła Kocemby lub p. Katarzyny Przastek

Skip to content