Kadra

Jolanta Kubalska – dyrektor

Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej.
Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku pedagogika. Posiada kwalifikacje w zakresie filologii polskiej i oligofrenopedagogiki. Odbyła również na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe terapii pedagogicznej, filozofii i etyki oraz polityki i zarządzania oświatą.
Jest egzaminatorem i edukatorem oraz liderem oświaty. 
W latach 2014-2016 sędzia międzynarodowego projektu “Odyseja Umysłu”.  

Jej pasją są podróże, muzyka operowa oraz decoupage.

Przyjęcia interesantów:

  • poniedziałek 16.00 – 17.30 
  • w dniu zebrań z rodzicami 
  • telefon 22 643 84 54

Zespoły przedmiotowe

 NAUCZYCIELE 2021 / 2022

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Nazwa zespołu 

Skład zespołu

Zespół edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ewa Wierzbicka – przewodniczący

Emilia Konopka

Grażyna Kłopotowska

Joanna Szczucka

Emilia Antczak

Marta Gibniewska

Patrycja Knapik

Katarzyna Bastkowska

Zespół humanistyczno- artystyczny

Paweł Kocemba – przewodniczący

Joanna Kopytowska

Grzegorz Kucharczyk

Tomasz Krzych

Ks. Tomasz Bieńkowski

Andrzej Lachowski

Agnieszka Dąbrowska

Anna Sapiejewska

Natalia Jarosiewicz

Marianna Gwardys-Bartmańska

Katarzyna Smolarska

Justyna Sobota

Monika Geryn

Lidia Koczberska

Konrad Dmochowski

Iwona Krzysztoporska

Zespół nauk ścisłych i przyrodniczych

Danuta Kotowicz – przewodniczący

Janina Nejczyk

Katarzyna Żołędź

Klaudia Zalewska

Ewa Gruba

Sylwia Cabaj

Beata Płachta

Małgorzata Gołofit

Katarzyna Szczepaniak

Dorota Vyas

Remigiusz Kamiński

Zespół języków obcych

Joanna Trzcionka – przewodniczący

Aleksandra Grabowska

Marta Relich

Renata Słupska

Konrad Krzemiński

Alina Zhukel

Patrycja Kornacka

 Zespół wychowania fizycznego

 Piotr Zawadzki – przewodniczący

Mateusz Sołtys

Paweł Śpiewak

Radosław Dykczyński

Marek Janas

Zespół psychologiczno- pedagogiczny

Magdalena Puczyk – przewodniczący

Dorota Maciejewska

Anna Skowyrska

Karolina Wielec

Joanna Szczucka

Małgorzata Radzikowska

Paulina Kuzicka

Joanna Ławicka

Magdalena Śpiewak

Sylwia Kanty – Toboła

Edyta Bogusławska

Grażyna Kłopotowska

Patrycja Knapik

Małgorzata Smogorzewska

Zespół nauczycieli wspomagających

Magdalena Simonow – przewodniczący

Ewa Terlecka

Magdalena Prymas

Renata Latoszek

Katarzyna Przastek

Anna Smardzewska

Dorota Bogucka

Kamila Tębłowska

Monika Kowalczyk

Magdalena Pijas

Alina Malinowska

Grażyna Kaczmarek

Sylwia Zwierzchowska – Dereszewska

Patrycja Ickiewicz

Małgorzata Kotlińska

Zespół nauczycieli świetlicy

Anna Morzyk – przewodniczący

Irena Polewicz

Irena Stawrowska

Jolanta Kubalska

Iwona Krzysztoporska

Anna Mróz

Paweł Śpiewak

Katarzyna Zając

Beata Głogosz

Monika Bogucka

wicedyrektorzy

Justyna Sobota

Przyjęcia interesantów:

  • poniedziałek 12.30 – 15.30
  • telefon 22 643 84 54


Dorota Maciejewska 

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany.

Od wielu lat związana zawodowo ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Koszalinie:  w Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży „Zawilec” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Realizatorka rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Spójrz inaczej”, Unplugged”.

Wciąż doskonali swój warsztat pracy. Ukończyła m.in.:

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Profilaktyki Uzależnień

Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Przyjęcia interesantów:

  • środa 13.00 – 14.30
  • w dniu zebrań z rodzicami
  • telefon 22 643 84 54

kierownik gospodarczy

Anna Bąbińska

sekretarz szkoły

Wioletta Wielicka – sekretarz


Małgorzata Wapińska – pracownik sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek 08.00 – 18.00;

wtorek, środa, czwartek 08.00 – 16.00;

piątek 08.00 – 10.00, 10.00 – 16.00 praca własna

 

kierownik świetlicy

Anna Morzyk

Przyjęcia interesantów: