Informacja o zakresie działalności szkoły – ETR (tekst łatwy do czytania i rozumienia)