Przejdź do treści

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

KOMUNIKAT NR 23 / 2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 W WARSZAWIE IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

 

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 ze zm.)

informuje się, że:

  1. W roku szkolnym 2021 / 2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są następujące dni:
  •          12 listopada 2021 r.
  •           7 stycznia 2022 r.
  •           2, 24, 25, 26 maja 2022 r.
  •           17 czerwca 2022 r.
  1. W w/w dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze.
  2. Informacja o dniach wolnych jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz została przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Dyrektor SP 343

Jolanta Kubalska

Komunikat dyrektora szkoły – pobierz

Skip to content