Międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. ”pomniki przyrody na ursynowie”

1. Organizator: SP343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

       Warszawa ul. Kopcińskiego7.

 2. Patronat:

 • Burmistrz Dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa.

 3. Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej nas przyrody i dostrzeganie jej piękna;
 • poszerzanie wiedzy z zakresu znajomości dzielnicy, w której mieszkamy;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
 • integracja uczniów i nauczycieli Dzielnicy Ursynów.

4. Cele szczegółowe:

 • wyrabianie wrażliwości na otaczający nas świat;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy;
 • stwarzanie równych szans wszystkim dzieciom;
 • pobudzanie inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie umiejętności pracy z aparatem fotograficznym;
 • kształtowanie umiejętności komponowania fotografii, podejmowanie decyzji, operowanie światłem;

5. Adresat konkursu:

 • uczniowie szkoły podstawowej klas 3-8

6. Przebieg konkursu :

Etap szkolny:

 • uczniowie samodzielnie, wykonują zdjęcia przedstawiające  najciekawsze miejsca przyrodnicze Ursynowa,
 • wykonane  zdjęcia ( max 3 sztuki) uczniowie składają u swoich nauczycieli do dnia 07.04.19r.
 • do dnia 10.04.19r. nauczyciele dostarczają prace uczniów do sekretariatu SP.343 do godz.16.00,
 • komisja konkursowa powołana  przez organizatorów pod przewodnictwem artysty fotografika dokona wyboru najlepszych zdjęć,

7. Regulamin.

 • każdy uczestnik konkursu wykonuje po 3 zdjęcia,
 • do każdej fotografii dołączona jest metryczka: (nazwisko i imię uczestnika konkursu, klasa, dane szkoły, informacja o miejscu wykonania zdjęcia, nazwisko nauczyciela uczącego, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
 • aby zdjęcia zostały zakwalifikowane do konkursu muszą spełniać następujące kryteria,
 • format ocenianych zdjęć 20×30 cm,
 • na odwrocie zdjęcia musi być umieszczona informacja o miejscu wykonania fotografii. Zdjęcia wykonane poza Ursynowem nie będą zakwalifikowane do konkurs,
 • zdjęcia muszą być wykonane na papierze fotograficznym,
 • fotografie wydrukowane na zwykłym papierze zostaną zdyskwalifikowane.

 8. Kryteria oceniania :

 • poprawność techniczna zdjęć,
 • wrażenia estetyczne,

9. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie w SP343 ul. Kopcińskiego 7 w dniu  04.19 r o godz.13.00 podczas szkolnych obchodów „Dni Ziemi”. Zapraszamy wszystkich uczestników z opiekunami.

 Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.

 

Zapraszamy w imieniu nauczycieli przyrody i biologii

Danuta Kotowicz