Przejdź do treści

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH                                  

1 września 2021 roku

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH                                        

24 czerwca 2022 roku

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na 2 półrocza:

 I półrocze            od 1 września 2021 r.      do 28 stycznia 2022 r.

II półrocze           od 14 lutego 2022 r.     do 24 czerwca 2022          

I półrocze

 Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2022

 Klasyfikacja

Do 20 grudnia 2021 informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania.

18 stycznia 2022  zebranie zespołów nauczycielskich  1 – 3 przygotowanie klasyfikacji

19 stycznia 2022  zebranie zespołów nauczycielskich  4 – 8 przygotowanie klasyfikacji

25 stycznia 2022 zebranie rady  pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej

15 lutego 2022 rada podsumowująca I półrocze

Ferie zimowe

31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022

 

II półrocze

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022`

 

Klasyfikacja

Do 13 maja 2022  informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania (miesiąc przed klasyfikacją)

Do 3 czerwca 2022 informacja dla uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych rocznych (co najmniej 10 dni przed klasyfikacją)

7 czerwca 2022 zebranie zespołów nauczycielskich 4-8 przygotowanie klasyfikacji

8 czerwca  2022 zebranie zespołów nauczycielskich 1-3 przygotowanie klasyfikacji

14 czerwca  2022 zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej oraz promowania

24 czerwca 2022 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 dla klas 1 – 8

26 VIII 2022 rada podsumowująca 

Ferie letnie

25 czerwca  – 31 sierpnia 2022

 

Skip to content