Przejdź do treści

Informacja o zakresie działalności szkoły

Nazwa podmiotu:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie

Adres podmiotu:

ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa

Wskazówki dojazdu:

Szkoła znajduje się w dzielnicy Ursynów, około 10 minut spaceru od stacji metra Imielin. W  pobliżu szkoły znajdują się przystanki linii autobusowych 148, 503, 185, 179, 166. Przy szkole jest możliwość zaparkowania samochodu, w tym 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do szkoły znajduje się przy zbiegu ulic Kopcińskiego i Przybylskiego. Wejście dla uczniów klas 1-3 znajduje się przy ul. Kopcińskiego. Przy obu wejściach do szkoły znajdują się podjazdy.

Kontakt telefoniczny i mailowy:

telefon: 22 259 41 89

e-mail: sp343@eduwarszawa.pl

Informacja czy można kontaktować się za pomocą SMS:

Nie

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Ogólny opis działań:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest placówką publiczną. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działalność szkoły uregulowana jest przepisami prawa oświatowego. Szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju uczniów stosownie do ich potrzeb i możliwości. W szkole prowadzone są: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapeutyczne  (terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, socjoterapia, fizjoterapia, zajęcia rewalidacyjne, terapia EEG-biofeedback). Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego.

Jakie sprawy można załatwić w podmiocie:

Złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Załatwić wszystkie bieżące sprawy związane z kształceniem dziecka będącego uczniem szkoły.

Wnioskować o wydanie dokumentów dotyczących absolwentów szkoły.

Skorzystać z boiska szkolnego w godzinach wyznaczonych dla społeczności lokalnej.

Skip to content